Усвојена Стратегија развоја културе Бањалуке

Usvojena Strategija

Документ Стратегија развоја културе града Бањалука 2018-2028 усвојен је 26. јуна на сједници Скупштине града. Овај документ, на којем се радило више од годину дана и који је скоро два мјесеца био у јавној расправи, доноси визију, мисију и стратешка опредјељења културног развоја у период од 2018. до 2028. године.

Стратегија, која је у процес израде укључила цијели културни сектор, има шест циљева:

 1. Транспарентна и партиципативна културна политика
 2. Развијена инфраструктурна мрежа за културу и умјетност
 3. Јака, аутентична и професионална умјетничка сцена
 4. Дефинисана културна политика и стратегија у областима култуног и природног насљеђа
 5. Развијене културне и креативне индустрије
 6. Културе у дијалогу

На овај начин три важна аспекта културе су заступљена, будући да се културни сектор у посљедње вријеме најчешће дефинише тако да укључује умјетност, насљеђе, културне и креативне индустрије.

Поред тога, Стратегијом се такође предвиђа и оснивање нових градских институција, од којих је једна Музеј града Бањалука у Кастелу, са припајањем одређених објеката који су под заштитом или треба да добију своју коначну намјену, попут Галерије “Терзић”, Шеранића куће и куће Владе Милошевића.

Бањалучка стратегија је прва стратегија развоја културе једног града у Босни и Херцеговини.  Савјетник на њеној изради била је проф. др Милена Драгићевић-Шешић.

Приоритети

 1. Повећати издвајања за културу на локалном нивоу (Град Бања Лука) као предуслов за реализацију стратегије и других стратешких циљева
 2. Транспарентност у процесу финансирања и суфинансирања програма и пројеката у култури и деполитизација културе
 3. Стварање услова за несметано развијање умјетничке продукције и стваралаштва (обезбиједити простор, повећати број пројеката домаће умјетничке продукције и стваралаштва)
 4. Развој публике и учешће грађана у културном животу
 5. Кандидовати Град за Европску престоницу културе
 6. Јачати праксу управљања културним и природним насљеђем која повезује његово одрживо коришћење и развој града
 7. Културна разноликост и социјална инклузија
 8. Заштити и одговорно користити јавне просторе
 9. Сарадња и присутност на међународној сцени
 10. Вратити институцију конкурса у поступке избора идејних рјешења од значаја за културу и идентитет града
 11. Јачање институционалне и инфраструктурне подршке развоју културних и креативних индустрија и промјена перцепције културних и креативних индустрија
 12. Јачати капацитете организација цивилног друштва како би се укључиле у процес заштите и одговорног коришћења културног и природног насљеђа
 13. Обезбиједити фонд за пројекте из области културе и умјетности који су били успјешни на европским и међународним програмима

Преузмите Стратегију

Copy link
Powered by Social Snap