Usvojena Strategija

Усвојена Стратегија развоја културе Бањалуке

Документ Стратегија развоја културе града Бањалука 2018-2028 усвојен је 26. јуна на сједници Скупштине града. Овај документ, на којем се радило више од годину дана и који је скоро два мјесеца био у јавној расправи, доноси визију, мисију и стратешка опредјељења културног развоја у период од 2018. до 2028. године.

Стратегија, која је у процес израде укључила цијели културни сектор, има шест циљева:

  1. Транспарентна и партиципативна културна политика
  2. Развијена инфраструктурна мрежа за културу и умјетност
  3. Јака, аутентична и професионална умјетничка сцена
  4. Дефинисана културна политика и стратегија у областима култуног и природног насљеђа
  5. Развијене културне и креативне индустрије
  6. Културе у дијалогу

На овај начин три важна аспекта културе су заступљена, будући да се културни сектор у посљедње вријеме најчешће дефинише тако да укључује умјетност, насљеђе, културне и креативне индустрије.

Поред тога, Стратегијом се такође предвиђа и оснивање нових градских институција, од којих је једна Музеј града Бањалука у Кастелу, са припајањем одређених објеката који су под заштитом или треба да добију своју коначну намјену, попут Галерије “Терзић”, Шеранића куће и куће Владе Милошевића.

Бањалучка стратегија је прва стратегија развоја културе једног града у Босни и Херцеговини.  Савјетник на њеној изради била је проф. др Милена Драгићевић-Шешић.