Шта је ЕПК

Европска престоница културе (ЕПК) најдуговјечнији је и најпознатији програм културе Европске уније и саставни дио програма Креативна Европа, који спроводи Европска комисија за подршку и суфинансирање пројеката из области културе и аудиовизуелног сектора.

ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА

ОПШТИ ЦИЉЕВИ

 • Очување и промоција разноликости култура у Европи и наглашавање њихових заједничких веза, као и повећање осјећања припадности грађана заједничком културном простору.
 • Подстицање културног доприноса дугорочном развоју градова у складу с њиховим стратегијама и приоритетима.
 • Побољшање обима, разноликости и европске димензије културне понуде у градовима, што укључује и међународну сарадњу.
 • Подстицање приступа култури и учествовања у култури.
 • Јачање капацитета културног сектора и његових веза с другим секторима.

Циљеви Епк морају бити усклађени са циљевима програма Креативна Европа

 • Очување и промоција европске културне и језичке разноликости.
 • Промоција европског културног насљеђа и јачање конкурентности европских културних и креативних сектора, с циљем подстицања паметног, одрживог и укључивог развоја.

РЕЗУЛТАТИ И ЕФЕКТИ ПРОГРАМА ЕПК

Досадашњи носиоци титуле ЕПК истакли су сљедеће позитивне ефекте Програма:

 • Пројекат ЕПК дјеловао је као катализатор за постепене промјене у граду или дијеловима града;
 • Забиљежено је веће самопоштовање грађана и осјећање поноса према свом граду;
 • Присутно је и повећано учешће у културној понуди града, посебно код публике која редовно не посјећује културне догађаје и не учествује у њима;
 • Развила се нова културна понуда у граду, нове вјештине, као и нове могућности за умјетнике и установе културе;
 • Уз то је забиљежена јаснија међународна препознатљивост и профилисаност града, што често има за посљедицу већи туристички прилив и углед;
 • Организатори из бројних успјешних ЕПК градова истичу неколико кључних фактора за добру и успјешну годину титуле, као што су: квалитетна и реалистична пријава, оригиналан програм и мото, добро развијена комуникацијска стратегија и стратегија развоја културе, као и стабилан буџет за реализацију титуле ЕПК.

КАКО СЕ БАЊАЛУКА УКЛАПА У ОВАЈ ПРОГРАМ?

Поред градова из држава чланица ЕУ, у програму ЕПК однедавно могу учествовати и градови из земаља кандидата/потенцијалних кандидата, које учествују у програму Креативна Европа (или каснијим програмима ЕУ који подржавају културу).

У периоду од 2020. до 2033, сваке треће године, поред стандардно два града из земаља ЕУ, титулу ЕПК понијеће и један град из земље кандидата / потенцијалног кандидата. Специфично, то су 2021, 2024, 2027, 2030. и 2033. година.

Службени позив на који се пријављују градови кандидати објављује се око шест година прије године у којој се додјељује титула. На примјер, у децембру 2014. објављен је позив за ЕПК 2021, када је титулу понио Нови Сад, а 13.10.2017. позив за 2024. годину, за коју се пријављује Бањалука.

ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ – Важно је да град кандидат има јасну представу о својим циљевима за ЕПК, јер се сваки град одликује јединственим низом изазова и могућности. Јасноћа визије и циљева указује на озбиљан поступак планирања и у великој мјери олакшава управљање пројектом ЕПК и јавну одговорност. Циљеви треба да обухвате критеријуме програма ЕПК, као и локалне циљеве.