Прве активности на апликацији „Бања Лука 2024“

prve aktivnosti na aplikaciji banja luka 2024

Тим „Бања Лука 2024“, којем је повјерена израда апликације, али и документа Стратегије, је почео са радом. Процес истраживања и анализе постојећег стања у култури, неопходног за израду Стратегије, те апликације која ће се у доброј мјери ослањати на овај стратешки документ, је у својој првој фази.

Она подразумијева неколико нивоа, од којих се први односи на теренско истраживање. С обзиром да Бањалука до сада никада није имала стратегију развоја културе, пред нама је озбиљан посао истраживања и валоризовања тренутног стања културне сцене.

У припремној фази теренског истраживања за потребе израде Стратегије развоја културе Бања Луке 2018-2028, али и апликације „Бања Лука 2024“, која је трајала током маја 2017, упућено је преко 140 упитника свим институцијама, јавним установама културе и организацијама које дјелују на територији града. На позив за учешће и сарадњу у овом процесу одговорило је преко 90 актера у култури са којима се током јуна, јула и августа планирају спровести појединачни и групни интервјуи.

У првој фази, која ће трајати шест седмица, разговараће се са представницима институција, јавних установа културе и организација, а путем појединачних разговора у трајању од 45 минута.

Фокус ових разговора биће стављен на рад установе или организације са чијим представником се интервју спроводи, као и на најважније проблеме и кључне изазове са којима се културна сцена у Бањалуци тренутно суочава.

На овим разговорима говориће се детаљније и о пројекту „Европска престоница културе“, на који се Бањалука планира пријавити крајем 2018. године.

Сви који желе узети учешће могу се јавити на epk@banjaluka2024.ba

Copy link
Powered by Social Snap