Нацрт Стратегије развоја културе усвојен на Скупштини

Nacrt Strategije usvojen na Skupstini

Бањалука је 24. априла први пут добила документ Нацрт стратегије развоја културе 2018 – 2028, која је интегрални дио апликације за бањалучку кандидатуру за европску пријестоницу културе 2024. године, најважнијег стратешког циља у области културе уназад неколико деценија.

Нацрт стратегије биће у јавној расправи мјесец и по дана, почевши од 27. априла ове године.

Током израде овог десетогодишњег документа прикупљен је обиман материјал. Кроз припремљене упитнике, али и појединачне интервјуе, те радне фокус групе, анкетирано је преко 300 установа, организација цивилног друштва и појединаца, директора установа, умјетника, стручњака у култури из невладиног и приватног сектора, те представника града.

У наредних неколико дана очекује се да стручна јавност одреагује својим приједлозима и коментарима и да се у другом степену Стратегија развоја културе, у својој коначној форми, и усвоји.

Copy link
Powered by Social Snap