Strategija

Banja Luka 2024

Evropska prestonica kulture

Grad kandidat

Dokument Strategija razvoja kulture grada Banjaluka 2018-2028 usvojen je 26. juna 2018. godinena sjednici Skupštine grada. Ovaj dokument, na kojem se radilo više od godinu dana i koji je skoro dva mjeseca bio u javnoj raspravi, donosi viziju, misiju i strateška opredjeljenja kulturnog razvoja u period od 2018. do 2028. godine.

Opšti ciljevi

Strategija, koja je u proces izrade uključila cijeli kulturni sektor, je na osnovu ključnih izazova definisala šest opštih ciljeva:

  1. Transparentna i participativna kulturna politika
  2. Razvijena infrastrukturna mreža za kulturu i umjetnost
  3. Jaka, autentična i profesionalna umjetnička scena
  4. Definisana kulturna politika i strategija u oblastima kulturnog i prirodnog nasljeđa
  5. Razvijene kulturne i kreativne industrije
  6. Kulture u dijalogu

Na ovaj način tri važna aspekta kulture su zastupljena, budući da se kulturni sektor u posljednje vrijeme najčešće definiše tako da uključuje umjetnost, nasljeđe, kulturne i kreativne industrije.

Preuzmite strategiju

EPK KANDIDATURA

Banjalučka strategija je prva strategija razvoja kulture jednog grada u Bosni i Hercegovini, a nastala je iz inicijative da se Banjaluka kandiduje za titulu Evropska prestonica kulture 2024.

AUTORI STRATEGIJE

Autori Strategije su: Monika Ponjavić, Dijana Grbić, Marko Bilbija, u saradnji sa dr Saritom Vujković i Mladenom Banjcem. Urednik Strategije je Monika Ponjavić, a savjetnik na njenoj izradi bila je prof. dr Milena Dragićević-Šešić.

Četiri opšta cilja Strategije razvoja kulture, pored izazova i prioriteta, poslužila su kao okvir za definisanje programskog koncepta Aplikacije Banja Luka 2024:

Kulture u dijalogu

Strategija

Nasljeđe

Strategija

Javni prostor

Strategija

Autentična, profesionalna scena

Strategija
Copy link
Powered by Social Snap