Prve aktivnosti na aplikaciji “Banja Luka 2024”

prve aktivnosti na aplikaciji banja luka 2024

Tim „Banja Luka 2024“, kojem je povjerena izrada aplikacije, ali i dokumenta Strategije, je počeo sa radom. Proces istraživanja i analize postojećeg stanja u kulturi, neophodnog za izradu Strategije, te aplikacije koja će se u dobroj mjeri oslanjati na ovaj strateški dokument, je u svojoj prvoj fazi.

Ona podrazumijeva nekoliko nivoa, od kojih se prvi odnosi na terensko istraživanje. S obzirom da Banjaluka do sada nikada nije imala strategiju razvoja kulture, pred nama je ozbiljan posao istraživanja i valorizovanja trenutnog stanja kulturne scene.

U pripremnoj fazi terenskog istraživanja za potrebe izrade Strategije razvoja kulture Banja Luke 2018-2028, ali i aplikacije “Banja Luka 2024”, koja je trajala tokom maja 2017, upućeno je preko 140 upitnika svim institucijama, javnim ustanovama kulture i organizacijama koje djeluju na teritoriji grada. Na poziv za učešće i saradnju u ovom procesu odgovorilo je preko 90 aktera u kulturi sa kojima se tokom juna, jula i avgusta planiraju sprovesti pojedinačni i grupni intervjui.

U prvoj fazi, koja će trajati šest sedmica, razgovaraće se sa predstavnicima institucija, javnih ustanova kulture i organizacija, a putem pojedinačnih razgovora u trajanju od 45 minuta.

Fokus ovih razgovora biće stavljen na rad ustanove ili organizacije sa čijim predstavnikom se intervju sprovodi, kao i na najvažnije probleme i ključne izazove sa kojima se kulturna scena u Banjaluci trenutno suočava.

Na ovim razgovorima govoriće se detaljnije i o projektu “Evropska prestonica kulture”, na koji se Banjaluka planira prijaviti krajem 2018. godine.

Svi koji žele uzeti učešće mogu se javiti na epk@banjaluka2024.ba

Copy link
Powered by Social Snap