Prezentovana aplikacija Banja Luka 2024

Aplikacija BL 2024 prezentovana Savjetu i upravnom odboru

Finalna verzija aplikacije “Banja Luka 2024” završena je 01. oktobra 2018. godine, nakon čega je, 02. oktobra, prezentovana Savjetu za pripremu i učešće Grada Banjaluka u programu “Evropska prestonica kulture” i članovima upravnog odbora Fondacije “Banja Luka 2024”, koji su je, nakon prezentacije u trajanju od 50 minuta, jednoglasno prihvatili i odobrili za slanje.

Rok za predaju aplikacije je 10. oktobar 2018. godine. U Brisel se šalje 20 primjeraka u štampanoj verziji i jedan elektronski primjerak, uz svu prateću dokumentaciju.