Finalna Aplikacija BL 2024 je otišla za Brisel

aplikacija BL2024

Nakon skoro tri godine predanog rada i ulaska u finale, Grad Banjaluka i Fondacija “Banja Luka 2024” su uputili Evropskoj komisiji aplikaciju kandidature za evropsku prestonicu kulture 2024. godine.

Oslanjajući se značajno na Strategiju razvoja kulture Banja Luka 2018-2028, strateški dokument koji je nakon dva mjeseca javne rasprave u prijedlogu u junu 2018. usvojen na Skupštini Grada, i tako postao prvi strateški dokument razvoja kulture na nivou grada u Bosni i Hercegovini, aplikacija “Banja Luka 2024” svoje uporište traži u konceptu elektromagneta i suprotnih polova koji se međusobno nadopunjuju. Program se sastoji iz dva pola, četiri programske struje i ukupno 72 projekta, od čega je njih 80% dobijeno putem poziva.

Prema strogim okvirima koje je postavila Evropska komisija, aplikacija se sastoji iz 100 strana A4 formata i odgovara na oko 40 pitanja postavljenih kroz 7 poglavlja:

  • Uvod (Introduction and general consideration),
  • Doprinos dugoročnoj strategiji (Contribution to the Long-term Strategy),
  • Kulturni i umjetnički program (Cultural and Artistic Content),
  • Evropska dimenzija (European Dimension),
  • Participacija (Outreach),
  • Menadžment (Management) i
  • Kapacitet za implementaciju (Capacity to deliever).

Sa Banjalukom, u finale su ušli i Mostar, te norveški Bodo. Aplikacije će čitati desetočlana komisija, sastavljena iz evropskih stručnjaka u kulturi, a rezultati se očekuju 25. septembra, nakon prezentacije pred Panelom 24. septembra.

Aplikaciju su, uz pomoć banjalučke kulturne scene, osmislili, napisali i dizajnirali: Monika Ponjavić, Vuk Radulović, Marko Bilbija, Saša Đorđević, Bojan Galić, Mirjana Galić, Dijana Grbić, Nemanja Milenković, Ognjen Šukalo i Nikola Kužet.

Copy link
Powered by Social Snap