Delegacija Banja Luka 2024 otputovala za Brisel

BL2024 aplikacija

Delegacija Banja Luka 2024, sastavljena iz partnera na projektu, predstavnika Banjaluke, Bihaća, Jajca i Novog Sada, se danas zaputila u Brisel gdje će se sutra, 24. septembra projekat prezentovati Panelu eksperata Evropske Komisije.

Projekat Banja Luka 2024 pred Panelom brane: Igor Radojičić, gradonačelnik Banjaluke, Šuhret Fazlić, gradonačelnik Bihaća, Edin Hozan, načelnik Jajca, te članovi tima – Monika Ponjavić, Saša Đorđević, Marko Bilbija, Dijana Grbić, Mirjana Galić, Ognjen Šukalo i Nikola Kužet.

Banja Luka nastupa prva, u 08:45. Prezentacija traje 30 minuta nakon čega slijede pitanja i odgovori. Kraj prezentacije je planiran za 11.00 časova.

Proglašenje je 25. septembra u 12:00 časova. Pobjednik se dobija zbirom glasova. Ocjenjuje se na osnovu aplikacije (Bid Book), prezentacije, odgovora na pitanja, a u ocjenu ulaze i posjeta Panela, čiji predstavnici su u Banja Luci bili 11. septembra

Copy link
Powered by Social Snap