Imperativ

“Banja Luka 2024” na Festivalu književnosti Imperativ

Festival književnosti Imperativ i “Banja Luka 2024” vas pozivaju da, zajedno sa nama od 2. do 3. juna, kreirate kulturnu i umjetničku scenu grada. Učestvovati možete tako što ćete nam dati odgovore na dva pitanja ispisana na “glasačkim listićima” i svojim željama tako uticati na promjene. Prvo od pitanja se odnosi na trenutno stanje kulturne ponude u gradu, dok je drugo rezervisano za projekciju budućnosti.

  • Pitanje 1: Šta su, po Vama, potencijali trenutne kulturne ponude Banjaluke koje trebamo jačati i dalje razvijati?
  • Pitanje 2: Čega bi, po Vama, trebalo biti više u kulturnoj ponudi Banjaluke, odnosno šta su novi sadržaji koje biste Vi unijeli u kulturnu ponudu? Šta Banjaluci najviše nedostaje, a što biste voljeli viđeti kada su kultura i umjetnost u pitanju?

Prilikom glasanja važno je da imate na umu da ne postoji pogrešan odgovor i da ste slobodni da maštate kada su novi sadržaji u pitanju. Važno je i da znate da vaš glas znači jer kulturna ponuda bez publike nema puno smisla niti bi je trebalo praktikovati.

Prateći slogan i koncept projekta “Banja Luka 2024” Suprotnosti se privlače, u Kulturnom centru Banski dvor će, tokom Festivala književnosti Imperativ, biti organizovana dva glasačka punkta. Glasački listići sa odgovorima koji se odnose na postojeće stanje u kulturi i njegove nedostatke rezervisani su za “glasački krug”, a odgovori koji se odnose na novu ponudu su rezervisani za “glasački kvadrat”.

Rezultati Vašeg glasanja biće objavljeni na veb stranicama Kulturnog centra Banski dvor i projekta “Banja Luka 2024”. Odgovori sa najvećim brojem ponavljanja iz oba ova glasačka pola, koje ćemo dobiti zbirom, poslužiće nam kao okvir za djelovanje kako u kreiranju kulturne scene grada tako i u formiranju aplikacione knjige “Banja Luka 2024” sa kojom ćemo izaći pred Evropsku komisiju u oktobru ove godine.

Kreirajmo kulturnu i umjetničku scenu Banjaluke zajedno!

Tim “Banja Luka 2024”