Aleksandar Cavic MALI HEROJI Manjaca

Aplikacija Banja Luka 2024 na putu za Brisel

Nakon više od godinu i po dana predanog rada, Grad Banjaluka i Fondacija “Banja Luka 2024” su uputili Evropskoj komisiji aplikaciju kandidature za evropsku prestonicu kulture 2024. godine, čime je Banja Luka i zvanično ušla u trku za najprestižnije evropsko priznanje iz oblasti kulture.

Oslanjajući se značajno na Strategiju razvoja kulture Banja Luka 2018-2028, strateški dokument koji je nakon dva mjeseca javne rasprave u prijedlogu u junu 2018. usvojen na Skupštini Grada, i tako postao prvi strateški dokument razvoja kulture na nivou grada u Bosni i Hercegovini, aplikacija “Banja Luka 2024” svoje uporište traži u konceptu elektromagneta i suprotnih polova koji se međusobno nadopunjuju. Program se sastoji iz dva pola, četiri programske struje i ukupno 62 projekta, od čega je njih 48 dobijeno putem javnog poziva, čineći tako 80% aplikacije.

Prema strogim okvirima koje je postavila Evropska komisija, aplikacija se sastoji iz 60 strana A4 formata i odgovara na ukupno 40 pitanja postavljenih kroz 7 poglavlja:

  • Uvod (Introduction and general consideration),
  • Doprinos dugoročnoj strategiji (Contribution to the Long-term Strategy),
  • Kulturni i umjetnički program (Cultural and Artistic Content),
  • Evropska dimenzija (European Dimension),
  • Participacija (Outreach),
  • Menadžment (Management) i
  • Kapacitet za implementaciju (Capacity to deliever).

Pored Banjaluke, aplikaciju su predali i sljedeći gradovi: Bodo (Norveška), Tirana (Albanija), Mostar (Bosna i Hercegovina) i Srebrenica (Bosna I Hercegovina). Banjaluka je izašla sa sloganom “Opposites Attract”, Bodo sa “Arcticulation”, Tirana sa “DiverCity”, Mostar sa “Everything is BridgeAble”, dok srebrenički slogan još uvijek nije poznat široj javnosti.

Aplikacije će čitati desetočlana komisija, sastavljena iz evropskih stručnjaka u kulturi, a rezultati se očekuju najkasnije početkom sljedeće godine. Pretpostavlja se da će u sljedeći krug ući samo dva, od pet gradova koliko ih se za sada prijavilo.

Aplikaciju su, uz pomoć banjalučke kulturne scene, osmislili, napisali i dizajnirali: Monika Ponjavić, Mirjana Galić, Dijana Grbić, Marko Bilbija, Vuk Radulović, Nemanja Milenković, Saša Đorđević i Bojan Galić.