Изабрана прва група пројеката за апликацију ”БЛ 2024”

Након мање од мјесец и по дана, добили смо прву групу пројеката који улазе у апликациону књигу „Бања Лука 2024“.

Чланови жирија (Вука Радуловић, Младен Бундало, Береника Никодемска и Владимир Рукавина) су имали тежак задатак, узевши у обзир да је на Јавни позив за пројектне идеје стигло укупно 157 пројеката. Иако је иницијална идеја, према пропозицијама, концепту и величини апликације „Бања Лука 2024“, била уврстити максимално 40 пројеката, на крају је изабрано 47 пројеката који су испунили све услове и својом креативношћу, иновативношћу и визијом задовољили критеријуме конкурса.

С обзиром да је само 11 од 157 пројеката у крајњем збиру свих оцјена освојило преко 70 бодова, планирани лимит, од минимално 70 бодова за пролаз, је спуштен на минимално 60 бодова. Ниједан пројекат није освојио преко 80 бодова, а статистички подаци су показали да су пројекти највише бодова губили на критеријумима који се тичу паритципативности, европске димензије и инклузивности.

Ипак, коментари и утисци жирија, који је је пројекте вредновао и рангирао, су позитивни не само због броја пристиглих апликација, него и због квалитета изабраних пројеката.

Пристигле пројектне идеје подијељене су у три групе, а према збирној оцјени чланова жирија. У првој групи су пројекти који су освојили минимално 60 бодова и на тај начин задовољили постављене услове и испунили зацртане критеријуме. Пројекти без звјездица улазе директно у апликациону књигу „Бања Лука 2024“, док пројекти са звјездицама захтијевају мање измјене или ће, у оквиру апликационе књиге, а према њеној структури, ући у састав већих пројеката. У другој групи су пројекти који се бодовима нису квалификовали, а у трећој су пројекти који нису испунили услове пропозиција конкурса. Финална оцјена је добијена средњом вриједношћу додијељених оцјена.

Аутори изабраних идеја биће контактирани и позвани на додатне састанке и рад, а аутори идеја које се налазе испод црте, а имају између 56 и 60 бодова, ће, уколико је ријечи о пројектима који се могу разрадити и уклопити у концепт апликације, такође бити обавијештени, и то путем мејла.

Уколико „Бања Лука 2024“ прође у други круг такмичења, почетком сљедеће године биће расписан нови јавни конкурс за додатне пројектне идеје, а у складу са сугестијама и коментарима панела Европске комисије који ће у октобру 2018. оцјењивати пристигле апликације.

Самим тим, ово није крај, јер наш рад је тек почео. С тим у вези, као што је и раније речено, апликациона књига ће се састојати из неколико пројектних линија.

Прва пројектна линија добија се путем јавног конкурса и изабраних пројектних идеја. Другу пројектну линију чине пројекти добијени на основу директног позива према институцијама, јавним установама културе, као и пројекти настали у сарадњи са другим градовима у Босни и Херцеговни или градовима Европским престоницама културе, односно градовима кандидатима. Трећу пројектну линију чине велики „flagship“ пројекти, чији ће носилац бити „Бања Лука 2024“, као и пројекти мањих размјера који ће употпунити и надопунити постављени концепт у случају да пројекти пристигли на конкурс или пројекти настали у сарадњи са другим градовима нису у довољној мјери задовољили постављене пропозиције конкурса или програмски концепт.

За све додатне информације можете се обратити тиму на info@banjaluka2024.ba.

Copy link
Powered by Social Snap